Надзвичайний стан в Україні. Наскільки це можливо?

В умовах актуальних подій в Україні — всеукраїнського народного страйку “Євромайдан” постало питання всенародної безпеки і відповідно введення надзвичайного стану.

 

[adsense_id=”1″]

В “Сучасній правовій енциклопедії” під редакцією О. Зайчука надзвичайний стан визначається як особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій. До переліку надзвичайних ситуацій входить і спроба захоплення державної влади України чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства.

Правову основу введення режиму надзвичайного стану складають такі норматино-правові акти як:
* статті 92, 106 Конституції України;
* Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану”;
* закони, що регулюють діяльність окремих органів державного управління в умовах надзвичайного Стану (“Про міліцію”, “Про Службу безпеки”, Закон України та Указ Президента України про введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджені Верховної Ради України).

Нагадуємо, що введення надзвичайного стану передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров`я громадян, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Саме на такі умову і мету введення надзвичайного стану наголошує стаття 1 Закону України “Про надзвичайний стан”.

Вже 1 грудня про введення надзвчайного стану РБК-України повідомило джерело в Кабінені Міністрів:”Йде серйозне обговорення, що робити. У нараді задіяні чиновники Кабміну та Адміністрації Президента. Поки велика ймовірність того, що з понеділка в країні буде введено надзвичайний стан. Але питання ще не вирішене. Можливо, НС обмежиться Києвом” [1]

2 грудня – питання про запровадження надзвичайного стану в Україні наразі не порушували, про що повідомив прес-секретар прем’єр-міністра Миколи Азарова Віталій Лук’яненко, прокоментувавши що “Питання про введення в країні надзвичайного стану влада не порушувала”. [2]

Так питання з введення надзичайного стану залишається не вирішеним владою. Відомим каталізатором для цих подій стало звернення кримського парламенту , що закликає президента Віктора Януковича відновити громадський порядок і забезпечити безпеку громадян – ввести надзвичайний стан в Україні, що було прямо зазначено у зверненні Верховної Ради АРК :”Якщо подібні дії оперативно і жорстко не будуть зупинені, Україна зануриться в хаос, життя і безпеку наших громадян опиняться під реальною загрозою”. [3]

Така постановка питання викликає думки про можливі ризики, що полягають у значному порушенні невід`ємних прав і свобод людини, що могли би легко перевищети регламент свободи дії уповноважених органів влади у випадку введення надзвичайного стану в Україні. Саме тому варто зазначити про можливість маніпулювання поняттям обмеження прав і свобод українців, що також є актуальним питанням вивчення вітчизняної правничої думки. До важливих проблем вчені О.М. Бідей [5] та Я.Колінко [4] відносять наступні.

1. Вітсутність у правовій науці, законотворчій та правозастосовчій практиці загальноприйнятної дефініції “обмеження прав і свобод”, так як у міжнародно-правових актах вживається декілька понять, що пов`язані з цим явищем. Різні значення ми можемо зустріти в п. 2 ст. 29 Загальної декларацій прав людини, міжнародному пакті про економічні,

соціальні і культурні права — ст. 4, Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод — ст. 8-11, 18 . [4] Звичайно невизначене поняття дає можливість маніпулювати колом можливостей обмеження прав і свобод.

2. Можливість владою застосовувати репресивний апарат примусу, який би значно перевищував свої повноваження задля досягнення егоїстичних цілей влади, а не задля встановлення громадського порядку і створення безпечних умов для життя громадян. Так українська наукова думка наголошує, “що “надзвичайне законодавство” може легко перетворюватися із засобу захисту демократії в засіб нападу на неї. У цьому зв’язку вкрай гостро стоїть проблема самого точно теоретичного і законодавчого визначення всіх відносин, що відбуваються в умовах надзвичайного стану.” [5]

О.М. Бідей зазначає, що на нормативно-правовому рівні важливо закріпити такі критерії правомірності обмеження прав і свобод людини при надзвичайних ситуаціях (у цьому зв’язку набуває актуальності необхідність вивчення й аналізу практики Європейського Суду):
1) заходи щодо відступу від стандартів по цивільних і політичних правах повинні нести винятковий і тимчасовий характер;
2) надзвичайна ситуація повинна загрожувати важливим соціальним і державним цінностям і в Україні повинне бути офіційно оголошений надзвичайний стан;
3) заходи щодо обмеження прав і свобод особи повинні обмежуватися в тому ступені, що безпосередньо обумовлений гострою потребою ситуації;
4) права й свободи особи можуть бути обмежені винятково на той час, на який оголошений надзвичайний стан, географічними межами території, на якій він оголошений;
5) відповідні заходи не повинні суперечити іншим зобов’язанням держави, прийнятими відповідно до міжнародного права;
6) відповідні заходи повинні бути ефективними. У противному випадку нема рації в їхньому застосуванні”.[5]

Так запровадження надзвичайного стану в України є питання часу, ризику та відповідальнсті, що повинна мати взаємний характер. Лише у народній співпраці із владою, у взаємній повазі до загальносоціальних та моральних цінностей питання надзвичайного стану сьогодні може стати синонімом впевненності у завтрашньому дні.

Джерела:
1. “Коментарі: Львівський портал” http://portal.lviv.ua/news/2013/12/01/161512.html
2. РБК Україна http://www.rbc.ua/ukr/?/
3. Tbi http://tvi.ua/new/2013/12/01/oblrady_pivdennoho_skhodu_i_krymu_poprosyat_yanukovycha_zaprovadyty_nadzvychaynyy_stan
4. “Поняття обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах надзвичайного стану”// Я.Колінко [Електронний документ] Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurukr/2010_8/07.pdf
5. “Нові теоретичні засади інституту надзвичайного стану”// О.М. Бідей [Електронний документ] Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ms/2011_1_2/314.pdf

Автор: Gadfly

 


 

Поділитися:
* * *
Отримуйте новини там, де вам зручно:
Facebook / Твіттер / Український простір