Підкорення Святославом Хоробрим і Володимиром Великим в’ятичів і радимичів були, по сутi, першою і другою війнами між українцями і росіянами.

Зображення: www.plast.org.ua
Зображення: www.plast.org.ua

Скільки разів впродовж історії українцям доводилося воювати з росіянами, підрахував iсторик, кандидат полiтичних наук Олександр Палiй.

У 964 i 966 роках київський князь Святослав Хоробрий пiдкорив плем’я в’ятичiв i наклав на них данину. Іще одних предкiв росiян радимичiв у битвi на рiчцi Пiщанiй переміг воєвода Вовчий Хвiст.

Далі були русько-московські протистояння литовської доби. Протягом двох століть вiдбулося сiм воєн: 1368-1372, 1406-1408, 1487-1494, 1500-1503, 1507-1508, 1512-1522, 1534-1537 – це вiйни вiд четвертої до десятої.

Українськi козаки допомагали громити московитiв пiд час Лiвонської вiйни 1558-1583 рокiв пiд Псковом, Великими Луками тощо. Це була одинадцята вiйна, пiд час якої українцi й росiяни воювали однi проти одних.

Основну частину вiйська Лжедмитрiя I 1604 року становили українцi, яких запросили донськi козаки, коли пiд Новгородом-Сiверським 15-тисячне вiйсько Лжедмитрiя I розбило 50-тисячне вiйсько московитiв.

Тринадцята вiйна: навеснi 1608 року в битвi пiд Болоховом вiйсько Лжедмитрiя II, у якому було й 3 тисячi запорожцiв, завдало поразки московитам. Український князь Роман Ружинський фактично керував самозванцем. У червнi 1610 року в битвi пiд Клушиним майже 7-тисячне польсько-українське вiйсько розгромило 35-тисячне вiйсько московитiв і загони шведiв та європейських найманцiв – союзників Москви.

Чотирнадцята вiйна – 1618 рік, коли 20-тисячне козацьке вiйсько підтримало польського короля, а Рiч Посполита повернула собi землi Великого князiвства Литовського й Руського.

Завдяки дiям запорожцiв на чолi з гетьманом Тимофiєм Орендаренком та їхньому несподiваному форсуванню Днiпра у Смоленськiй вiйнi 1632-1634 років московити опинилися в пастцi й капiтулювали. На знак ганьби в цiй фактично п’ятнадцятiй для нас вiйнi московська армiя пройшла пiд шибеницею, вiддала гармати й прапори, а московського командувача за наказом царя стратили в Москвi.

Шiстнадцята вiйна вiдбулася навеснi 1659 року. Московська армiя чисельнiстю до 150 тисяч воякiв розпочала окупацiю Лiвобережної України. 28-29 червня 1659 року на рiчцi Соснiвцi поблизу Конотопа козаки зайшли в тил московських вiйськ i загатили рiчку, пiсля чого вщент розгромили агресора.

1667 року Україну було роздiлено по Днiпру. На Лiвобережжi спалахнуло антимосковське повстання 1667-1668 рокiв (сiмнадцята вiйна), коли вiйська Петра Дорошенка розбили московський корпус князя Щербатова та захопили його в полон, а далi звiльнили вiд iноземних залог бiльшiсть мiст i мiстечок Лiвобережжя.

Вісімнадцята вiйна – 1706 рік, вiйна гетьмана Iвана Мазепи у спiлцi зi шведами проти росiйських вiйськ Петра I.

У лютому 1768 року спалахнуло найбiльше гайдамацьке повстання – Колiївщина. Гайдамаки оголосили намiр вiдновити Гетьманщину. У липнi 1768 року росiйськi вiйська накинулися на сонний табiр повстанцiв i видали їх Польщi. А потім росiйська цариця зруйнувала Сiч. Тож у ХIХ столiттi воєн мiж росiянами й українцями не було.

Двадцята вiйна – вiйна монархiстських i бiльшовицьких армiй проти України в 1917-1923 роках, пiсля розпаду Росiйської iмперiї. Майже в кожному селi України дiяв один або й кiлька повстанських загонiв.

Двадцять перша вiйна – боротьба Української Повстанської Армiї у 1940-1950 роках. УПА понад десятилiття протистояла однiй iз наймогутнiших країн свiту – СРСР.

Таким чином, зараз триває двадцять друга росiйсько-українська вiйна, каже історик.

Поділитися:
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

Leave a Comment